Ξεκινούν δυο δράσεις από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100εκ. ευρώ