Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας

Προώθηση

Συνεχής διαφήμιση

Από τα έσοδά μας, το μεγαλύτερο μέρος διοχετεύεται σε δαπάνες συνεχούς digital διαφήμισης του περιπτέρου σας, με επίκεντρο ανθρώπους με έμπρακτο ενδιαφέρον για τον κλάδο τον τροφίμων και ποτών , τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον εξωτερικό.

Επαγγελματική εικόνα

Το περίπτερό σας, το κατασκευάζουμε εμείς. Από τον παραγωγό ή τον εξαγωγέα το μόνο που χρειαζόμαστε είναι το υλικό (φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης για όλα τα προϊόντα και τις εγκαταστάσεις, ιστορία και λογότυπο εταιρίας, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή προϊόντων – τα κείμενα στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα).

Προσωπικές Επαφές

Οι προσωπικές επαφές της ομάδας μας ως αποτέλεσμα της πολύχρονης επαγγελματικής μας εμπειρίας και σταδιοδρομίας διασφαλίζουν την άμεση ανταπόκριση σε τυχόν ενδιαφέρον για ελληνικά προϊόντα από επισκέπτες της έκθεσης. Δεκάδες «αιτήματα πληροφοριών» ήδη ικανοποιούνται κάθε χρόνο από διάφορα σημεία του πλανήτη μας.

Ώφελος

Πρεσβείες & Εμπορικοί ακόλουθοι

Διατηρούμε συνεχή επικοινωνία με τις Πρεσβείες των χωρών στις οποίες υπάρχουν εξαγωγικές ευκαιρίες. Δια μέσου των Εμπορικών Ακολούθων, ερχόμαστε σε άμεση επαφή με εταιρίες που ενδιαφέρονται για εισαγωγές ελληνικών προϊόντων και τις οποίες ενημερώνουμε τακτικά μέσω newsletter για το περίπτερο σας.

Στοχευμένη προβολή

Πέραν της καλαίσθητης παρουσίασης του κάθε παραγωγού ή εξαγωγέα στον ιστοχώρο μας, οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα της άμεσης σύνδεσης στην προσωπική ή στην εταιρική ιστοσελίδα κάθε παραγωγού ή εξαγωγέα (εάν υπάρχει) καθώς και την δυνατότητα απευθείας αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail). Επιπλέον, οι επισκέπτες της έκθεσης είναι στοχευμένοι (ενδιαφερόμενοι για ελληνικά προϊόντα, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος) και όχι απλά επισκέπτες (όπως συνήθως συμβαίνει στις παραδοσιακές διαφημιστικές εκστρατείες).

Παρουσία 365-24/7

Επί πλέον, η παραμονή ενός παραγωγού ή εξαγωγέα στον ιστοχώρο μας ανανεώνεται μια φορά το χρόνο με εξαιρετικά μικρό κόστος εξασφαλίζοντας ετήσια παρουσία σε μια έκθεση που είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο, με ελεύθερη είσοδο, 365 μέρες τον χρόνο, ολόκληρο το εικοσιτετράωρο! Το γεγονός αυτό, παρέχει σε κάθε παραγωγό ή εξαγωγέα την δυνατότητα να «ενημερώνει» συνεχώς το ατομικό του περίπτερο με νέα προϊόντα ή ειδήσεις που αφορούν την δραστηριότητα της επιχείρησης του «επικοινωνώντας» με ένα κοινό που είναι αδύνατο να πλησιάσει με τα δικά του μέσα!

Απαραίτητο υλικό κατασκευής

1. Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Προϊόντα, εγκαταστάσεις, λογότυπο ή λογότυπα –σε περίπτωση διαφορετικού λογότυπου σε Αγγλικά και σε Ελληνικά, πρόσωπα της επιχείρησης όπως οι ιδρυτές, Πρόεδροι, ιδιοκτήτες.

2. Βασικές πληροφορίες

Αναλυτικό ιστορικό εταιρείας σε Αγγλικά και Ελληνικά, περιγραφή προϊόντων.

3. Στοιχεία επικοινωνίας

Πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail, fax, ιστοσελίδα.