Κατοχυρώνεται Σήμα Ποιότητας Μεσογειακής Διατροφής για εστιατόρια