ΠΣΕ: Προϋπόθεση ανάπτυξης η Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας