ΣΕΒ-ΥΠΕΞ: Υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας για τις εξαγωγές