Καλάθι ελληνικών προϊόντων προωθείται στη γερμανική αγορά