Μερίδιο μόλις 6% του ευρωπαϊκού ελαιολάδου στην κινέζικη αγορά κατέχει η Ελλάδα