Σακελλαρίδη: Η πολιτική αβεβαιότητα επιβαρύνει τις εξαγωγές