Να συνδυάζεται εμπορικό σήμα και terroir προτείνει νέα μελέτη για τις εξαγωγές οίνων