Νέα ταμπέλα στα τρόφιμα θα πρέπει να έχουν τα καταστήματα