Οι νέοι αγρότες προέρχονται από αστικά κέντρα σύμφωνα με έρευνα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου