ΠΣΕ: Η ΕΕ αποτελεί την κυριότερη αγορά για τα ελληνικά προϊόντα