Νέα νομοθεσία σχετικά με τη σήμανση των τροφίμων για την προστασία των καταναλωτών