Συνολική κάμψη των εξαγωγών και υποχώρηση σε «αγορές-κλειδιά» το 2014