ΕΟΣ Σάμου – Ελληνικά Κελάρια (Κουρτάκης): Κοινή πορεία προς την κορυφή