Νέα διάκριση για τα προϊόντα του κτήματος “Στέλιος Κεχρής”.