Εμπορική συμφωνία για εξαγωγές στην Κίνα, ύψους 50 εκατ. ευρώ, υπέγραψαν οι εταιρίες Μπουτάρη Οινοποιητική και Κυρ Γιάννη