Η Έκθεση

ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΣ

Ενδιαφερόμενες Χώρες

8%

Αφρική

12%

Ασία

24%

Ευρώπη ( Εκτός Ε.Ε.)

46%

Ε.Ε.